Lịch khai giảng các lớp

Tin học: 

+ Tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản

+ Tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao

- Thời gian: Học các buổi tối từ 18h00' - 20h00' các ngày trong tuần.

- Liên hệ: Nhà T2 - Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ.

- Điện thoại: - O918.69O.93O (Thầy Trọng) - 0907.567.179(Thầy Sơn GĐ.TT)