Chương trình Tiếng Anh trình độ A


1. Mục tiêu

Ôn tập và trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cơ bản thực hiện giao tiếp tương tác trong cuộc sống hằng ngày cũng như chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A.

2. Nội dung:

* Kiến thức ngôn ngữ:

– Cung cấp hệ thống từ vựng về một số chủ đề như: chào hỏi, giới thiệu, giải trí, sức khoẻ, nghề nghiệp…

– Cung cấp các điểm ngữ pháp cơ bản như các thì, cách dùng từ để hỏi,… và vận dụng những điểm ngữ pháp này vào các tình huống giao tiếp.

* Kiến thức kỹ năng:

– Kỹ năng nghe: nghe để lấy thông tin chi tiết, ý chính, xác định thông tin đúng sai, nghe để điền vào chỗ trống, nghe để trả lời câu hỏi…

– Kỹ năng nói: rèn luyện kỹ năng tự giới thiệu về bản thân, gia đình, cuộc sống, các tình huống giao tiếp thông dụng nhất hằng ngày.

– Kỹ năng đọc: rèn luyện kỹ năng đọc hiểu nội dung chính trong văn bản, đọc để lấy thông tin trả lời câu hỏi,…
Kỹ năng viết: rèn luyện kỹ năng viết qua cách nối câu, nối ý, điền thông tin vào form…Chương trình Tiếng Anh trình độ B

1. Mục tiêu

Giúp người học củng cố những kiến thức ngôn ngữ tiếng anh trình độ B và luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ B tiếng Anh. Ngoài ra, giúp cho học viên làm quen với các dạng bài tập thường gặp trong bài thi tiếng Anh trình độ B qua việc cung cấp và tổ chức cho học viên làm các bài thi thử trong những tiết ôn tập ở giai đoạn cuối khóa.

2. Nội dung

* Kiến thức ngôn ngữ:

– Cung cấp hệ thống từ vựng về một số chủ đề như: miêu tả người, miêu tả cảnh, kết hợp từ…

– Cung cấp các điểm ngữ pháp cơ bẳn như các thì, các động từ tình thái, cấu trúc so sánh, câu điều kiện… và vận dụng những điểm ngữ pháp này vào các tình huống giao tiếp.

* Kiến thức kỹ năng:

– Kỹ năng nghe: nghe để lấy thông tin chi tiết, ý chính, xác định thông tin đúng sai, nghe để điền vào chỗ trống, nghe để trả lời câu hỏi…

– Kỹ năng nói: rèn luyện kỹ năng tự giới thiệu về bản thân, gia đình, cuộc sống, hỏi giờ, hỏi và chỉ đường, sắp xếp cuộc hẹn, giao tiếp khi mua sắm và nói chuyện với khách nước ngoài.

– Kỹ năng đọc: rèn luyện kỹ năng đọc theo các mục đích khác nhau như: đọc để nắm ý chính của bài, tìm thong tin chi tiết, đọc để đoán nghĩa từ vựng trong văn bản, đọc để lấy thông tin trả lời câu hỏi,…

Kỹ năng viết: rèn luyện kỹ năng viết qua cách nối câu, nối ý, viết thư, kể chuyện, điền thông tin vào form…