* Tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản.

*Tin học Ứng dụng CNTT Nâng cao.

              +Thời gian đăng ký Từ: 02/05/2020 đến 28/05/2020

              + Thời gian học: 

 

Lớp

Số tiết

Thời gian học

Ngày khai giảng Phòng học Ghi chú

01CNTT_CB_2020

70

Tối 2,4,6

(17h30' - 21h00')

Liên hệ Tin học 01  

02CNTT_CB_2020

70

Tối 2,4,6

(17h30' - 21h00')

Liên hệ  Tin học 02  

03CNTT_CB_2020

70

Tối 3,5,7

(17h30' - 21h00')

Liên hệ Tin học 01  
04CNTT_CB_2020  70

Tối 3,5,7

(17h30' - 21h00')

Liên hệ Tin học 02   
01CNTT_NC_2020  70

Sáng T7, CN

(7h30' - 11h00')

Liên hệ Tin học 01  


                + Địa điểm đăng ký : 
Nhà T2 - Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai - 0907.567.179 (Thầy Sơn) - O918.69O.93O (Thầy Trọng)