* Tiếng anh giao tiếp:

              +Thời gian đăng ký Từ: 02/03/2020 đến 28/03/2020

              + Thời gian học: 

 

Lớp

Số tiết

Thời gian học

Ngày khai giảng Phòng học Ghi chú

01AV_GT_2020

70

Tối 2,4,6

(17h30' - 21h00')

01/04/2020 Dãy nhà G2  

02AV_GT_2020

70

Tối 2,4,6

(17h30' - 21h00')

01/04/2020  Dãy nhà G2  
03AV_GT_2020 70

Sáng T7, CN

(7h30' - 11h00')

01/04/2020  Dãy nhà G2  


                + Địa điểm đăng ký : 
Nhà T2 - Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai - 0907.567.179 (Thầy Sơn) - O918.69O.93O (Thầy Trọng)