• KG_tieng_anh.png
  • TIn_hoc-_NN.png

 


1. Giám đốc : ThS. Nguyễn Trường Sơn
GV Tin học
     - Xây dựng kế hoạch công tác của Trung tâm, quản lý, phân công nhiệm vụ cho CBVC, GV thuộc Trung tâm
     - Trực tiếp phụ trách công tác giảng dạy chính khóa thuộc Trung tâm.
     - Quản lý thiết bị và tài sản, các hoạt động dịch vụ Ngoại ngữ, Tin học.
     - Tổ chức sinh hoạt Trung tâm định kỳ.
     - Thực hiện việc báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động của đơn vị; đánh giá, nhận xét đội ngũ CBVC, đề xuất khen thưởng, kỷ luật.
     - Phụ trách và quản lý các hoạt động dịch vụ Tin học và Ngoại ngữ do Trung tâm tổ chức.
     - Tham gia giảng dạy theo nghĩa vụ.


 2. Ths.Nguyễn Vũ Duy

 GV, Tổ trưởng bộ môn Tin học

     - Quản lý Tổ Bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ nhà trường giao.
     - Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 3. ThS. Nguyễn Thanh Trọng

GV bộ môn Tin học

      - Phụ trách phòng thực hành Tin học, xây dựng kế hoạch thực hành cho các lớp (kể cả hoạt động dịch vụ) trên cơ sở năng lực của phòng thực hành và đề nghị của giáo viên môn học.

      - Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

      - Quản trị Website Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ

      - Quản trị Website Thư viện

      - Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính thuộc 05 phòng Thực hành Tin học do Trung tâm quản lý.

     - Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 4. Ths.Đinh Việt Hùng

 GV bộ môn Tin học

     - Trợ lý Giám đốc Trung tâm
     - Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
     - Tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính thuộc 05 phòng Thực hành Tin học do Trung tâm quản lý.
     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 5. CN.Trương Đình Quốc

GV bộ môn Tin học
      - Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
      - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 6. ThS.Lê Thị Thu

GV bộ môn Tin học

     - Giảng dạy môn Tin học - bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


7. CN. Phạm Tiến Dũng

       - Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng phòng thực hành Tin học


8. KS. Trần Xuân Vinh

GV kiêm giảng tại bộ môn Tin học  


9.ThS. Nguyễn Hoàng Thục Đoan

GV, Tổ trưởng bộ môn Anh ngữ
     - Quản lý Tổ Bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ nhà trường giao.
     - Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 10. ThS.Lê Thị Thanh Minh

  GV bộ môn Anh ngữ
     - Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học, Trung cấp.
     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 11. ThS. Hoàng Thị Loan

  GV bộ môn Anh ngữ
     - Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học, Trung cấp.
     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 12. CN.Phạm Thị Hải Yến

  GV bộ môn Anh ngữ
     - Giảng dạy môn Anh văn - bậc Đại học, Trung cấp.
     - Giảng dạy các lớp dịch vụ theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.


 

Tin tức

Lịch khai giảng 05/2018

Lớp Tin học chuẩn CNTT Cơ bản:

- Thời gian: 05/2018

- Đối tượng: CBVC, Học sinh, Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu

- Địa điểm: Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Phòng Tin học số 01

Lớp Tin học chuẩn CNTT Nâng Cao:

- Thời gian: 05/2018

- Đối tượng: Đã có chứng chỉ Tin học trình độ A,B hoặc chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ Bản.

- Địa điểm: Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Phòng Tin học số 03

Lớp Tiếng Anh độ A, B:

- Thời gian: 05/2018

- Đối tượng: CBVC, Học sinh, Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu

- Địa điểm: Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Phòng Tin học số 03

Liên kết hữu ích

banner1BANNER TV1

bai giang

Thống kê truy cập

Chuyên đề

- Lắp ráp - Cài đặt;

-Thiết kế Web;

- Xử lý ảnh Photoshop;

- Thiết kế đồ họa CorelDRAW;

- Vẽ kỹ thuật AutoCAD;

- Word ứng dụng, Excel ứng dụng.

Anh ngữ

av2

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ
VPTT -Nhà T2: 0618 951 441
Ghi danh
:
- Mr Trọng: 0918_690_930
- Mr Hùng: 0972 420 427
Website: thnn.vnuf2.edu.vn
Email: ttthnn@vnuf2.edu.vn