• KG_tieng_anh.png
  • TIn_hoc-_NN.png

TRUNG TÂM TIN HỌC & NGOẠI NGỮ ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG GIAO
NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VÀ GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC SAU: 

STT

MÔN HỌC

1

Tin học văn phòng

2

Tin học

3

Tin học đại cương

4

Lập trình C căn bản

5

Thiết kế Web

6

Access căn bản

7

Access nâng cao

8

Mạng máy tính

9

Cấu trúc dữ liệu và thuật giải

10

Cơ sở dữ liệu

11

Quản trị mạng

12

Phân tích và thiết kế hệ thống

13

Bảo trì máy tính

14

Bảo mật hệ thống

15

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

 

Tin tức

Lịch khai giảng 05/2018

Lớp Tin học chuẩn CNTT Cơ bản:

- Thời gian: 05/2018

- Đối tượng: CBVC, Học sinh, Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu

- Địa điểm: Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Phòng Tin học số 01

Lớp Tin học chuẩn CNTT Nâng Cao:

- Thời gian: 05/2018

- Đối tượng: Đã có chứng chỉ Tin học trình độ A,B hoặc chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ Bản.

- Địa điểm: Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Phòng Tin học số 03

Lớp Tiếng Anh độ A, B:

- Thời gian: 05/2018

- Đối tượng: CBVC, Học sinh, Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu

- Địa điểm: Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ - Phòng Tin học số 03

Liên kết hữu ích

banner1BANNER TV1

bai giang

Thống kê truy cập

Chuyên đề

- Lắp ráp - Cài đặt;

-Thiết kế Web;

- Xử lý ảnh Photoshop;

- Thiết kế đồ họa CorelDRAW;

- Vẽ kỹ thuật AutoCAD;

- Word ứng dụng, Excel ứng dụng.

Anh ngữ

av2

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ
VPTT -Nhà T2: 0618 951 441
Ghi danh
:
- Mr Trọng: 0918_690_930
- Mr Hùng: 0972 420 427
Website: thnn.vnuf2.edu.vn
Email: ttthnn@vnuf2.edu.vn